Masjid Al-Barkah

Pelajaran Penting Untuk Umat

Kitab الدروس المهمة لعامة الأمة (pelajaran-pelajaran penting untuk umat) yang dikarang oleh Syaikh al-Allamah Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz adalah sebuah kitab yang sangat bermanfaat yang mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat penting untuk diketahui oleh seluruh umat. Dan wajib bagi mereka semua untuk mempelajari hal-hal ini, baik hal tersebut berkaitan dengan aqidah atau yang berkaitan dengan ibadah atau yang berkaitan dengan akhlak.

Kitab ini adalah satu kitab yang dikarang dengan cara yang sangat baik untuk mengajarkan orang-orang awam. Yaitu bagaimana menjelaskan kepada mereka perkara-perkara agama dan perkara-perkara yang wajib untuk mereka ketahui dari ilmu syariat ini. Baik hal itu berkaitan dengan aqidah maupun berkaitan dengan ibadah.