Masjid Al-Barkah

Syarh ‘Umdatul Ahkaam

Ceramah: Kajian Kitab Syarh ‘Umdatul Ahkaam – Ustadz Abu Qatadah

Nama kitab:

شرح عمدة الاحكام

Nama penceramah (pemateri kajian kitab ini):

Al-Ustadz Abu Qatadah, Lc.

Nama kitab terjemahan dalam Indonesia: Syarah Umdatul Ahkam
Alternatif yang sering diasosiasikan dengan nama kitab ini:
Umdatul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, ‘Umdatul Ahkam