Masjid Al-Barkah

Al-Irsyaad ilaa Shahiihi Al-I’tiqaad

Ceramah Agama: Kajian Kitab Al-Irsyaad ilaa Shahiihi Al-I’tiqaad – Ustadz Abu Yahya Badrusalam, Lc.