Masjid Al-Barkah

Ensiklopedi Larangan

Ceramah Kajian Kitab Ensiklopedi Larangan dalam Syari’at Islam (Mausuu’ah Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiih As-Sunnah An-Nabawiyyah)
Nama kitab:
موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية

Nama penceramah (pemateri kajian kitab ini):
Al-Ustadz Mahfudz Umri, Lc.

Nama kitab terjemahan dalam Indonesia: Ensiklopedi Larangan dalam Syari’at Islam
Alternatif yang sering diasosiasikan dengan nama kitab ini:
Mausu’ah Al-Manahisy Syar’iyyah